Tepelná čerpadla

Váš účet za energie bude stabilní a to díky vlastní fotovoltaické elektrárně a tepelnému čerpadlu.

Fujitsu_Waterstage

Nabídka tepelných čerpadel na klíč: 

Tepelné čerpadlo Určení Výkon Záložní el. Zdroj Boiler Výše dotace
Samsung EHS 9 kW 1f Pro rodinné domy včetně bojleru a záložního elektrického zdroje 9,5 kW 6 kW OKC 180 NTR HP Až 50%
Fujitsu Waterstage WOYA 9,5 kW 1f Pro rodinné domy včetně bojleru a záložního elektrického zdroje 9,5 kW 6 kW OKC 250 NTR HP Až 50%
Samsung EHS 12 kW 3F Pro rodinné domy včetně bojleru a záložního elektrického zdroje 12 kW 9 kW OKC 250 NTR HP Až 50%
Samsung EHS 16 kW 3f Pro rodinné domy včetně bojleru a záložního elektrického zdroje 12 kW 9 kW OKC 250 NTR HP Až 50%

Tepelné čerpadlo pracuje vlastně na principu ledničky. Tedy vlastně obráceně. Odebírá teplo zvenčí (vzduchu, země anebo vody) a předává ho do domu – buď klasickými rozvody v podobě radiátorů, podlahového vytápění, anebo ventilátory. A proč že jsou dnes tak populární ? Jde o velmi komfortní a poměrně  ekologický způsob vytápění. Pro získávání tepla využívá tepelné čerpadlo obnovitelné zdroje energie. Zjednodušeně řečeno: asi 75 % energie získává z obnovitelných zdrojů a 25 % z elektrické sítě. 

Samozřejmostí je předběžná kalkulace tepelného čerpadla včetně montáže. 

Výhody tepelných čerpadel?

  • levnější provoz
  • nenáročné na prostor
  • využití obnovitelných zdrojů energie – z ekologického hlediska šetrné zařízení vůči životnímu prostředí
  • snadná obsluha, nenáročná údržba

Návratnost se oproti jiným typům vytápění pohybuje zhruba mezi 5 až 8 lety.

Kdy se vyplatí tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla doporučují odborníci do novostaveb nebo do starších, zrekonstruovaných domů, často se používají také do pasivních domů, kde se starají o vytápění a hlavně o ohřev teplé vody. Jsou tedy vhodná do objektů, které již mají vcelku dobré tepelně-technické vlastnosti. Starší dům bez izolace se vyplatí nejdříve zateplit, než se pustíte do pořizování tepelného čerpadla. Investovat byste totiž museli do výkonnější jednotky, která je pochopitelně dražší. Vyplatí se zkrátka postupovat tak, abyste peníze zbytečně nemuseli „vyhazovat oknem“.

Návratnost investice do tepelného čerpadla záleží na jeho účinnosti a také tepelně izolačních parametrech domu. Čím lépe zateplený dům (nízké náklady na vytápění), tím bude návratnost TČ delší.

A koneckonců, pořízení tepelného čerpadla dnes není zdaleka už jen o jeho finančních výhodách. Pokud prostě fandíte pokroku a životu s minimálním dopadem na životní prostředí, osloví vás hlavně už samotná technologie, která snahu o šetrnost nezapře.

Na trhu narazíte na čtyři základní typy tepelných čerpadel. Každé z nich má svá pro a proti, tedy svá specifika.

Tepelné čerpadlo země-voda

Teplo získává ze země – buď z hlubinného vrtu anebo plošného kolektoru. Plošný kolektor vypadá tak, že vám firma pod povrch zahrady zakope plastové hadice s nemrznoucí směsí. Teplo odebírá kolektor z vrchní vrstvy zeminy, kde se akumuluje sluneční energie – pro tento typ čerpadla tedy potřebujete mít dostatečně velkou zahradu. V létě zas tento systém můžete použít k ochlazování vzduchu jako klimatizaci. Investiční náklady jsou u tohoto řešení vyšší, ty provozní ale až o 30 % nižší než u čerpadla vzduch/voda.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Pokud máte za domem rybník anebo teplejší vodní tok, je tato varianta přímo pro vás. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z vody, která se čerpá do výměníku a poté se vrací zpět. Za pořízení dáte méně, než u čerpadel země/voda, na druhou stranu je ale tento systém náročnější na údržbu. Ideálně se hodí například do provozů, kde vzniká nějaké odpadní teplo.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

V současnosti asi nejpoužívanější typ tepelných čerpadel získává teplo z venkovního vzduchu. Jeho velkou výhodou je snadná instalace a to, že se vejde i tam, kde nejsou prostorové možnosti tak velké, takže se hodí i do rekonstruovaných domů. Vstupní investiční náklady jsou nižší než u systému země/voda, na druhou stranu ale počítejte s vyššími náklady na provoz. Určitým rizikem je tu vyšší hlučnost, i když dnes se výrobci snaží, co můžou, aby hlučnost byla co nejnižší. Venkovní jednotky tepelných čerpadel typu vzduch-voda většinou moc parády neudělají a je dobré je instalovat na nějaké skryté místo. Venkovní jednotka potřebuje dobrý přístup vzduchu. 

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

To funguje stejně jako vzduch/voda, až na to, že vnitřní jednotka nemá tepelný výměník vzduch/voda, ale trochu větší výměník typu chladivo/vzduch, odkud se vzduch rozvádí do celého domu pomocí vzduchotechniky. Teplotu v každé místnosti je pak možné ovládat zvlášť. V létě můžete systém použít jako klimatizaci, mínusem je na druhou stranu to, že jím nemůžete ohřívat užitkovou vodu.

Čtyři typy, čtyři různá řešení. Je možné říct, které z nich se nejvíce hodí do našich podmínek ? Stále populárnější jsou u nás tepelná čerpadla získávající tepelnou energii ze vzduchu. Jejich výhodou je to, že instalace není tak náročná jako u zemních čerpadel. Jediné čím jsme v praxi u vzduchových tepelných čerpadel omezeni, je venkovní teplota, kdy při cca -20°C je nutné přepnout na elektrokotel, který by měl být součástí každého systému s tepelným čerpadlem. 

Topný faktor je ukazatelem energetické účinnosti tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyprodukovaným teplem (teplem dodaným do topného systému) a spotřebovanou energií (množství elektřiny pro pohon tepelného čerpadla, resp. kompresoru tepelného čerpadla). Pro topný faktor se užívá zkratky COP (Coefficient of performance). Topný faktor patří mezi bezrozměrné veličiny, je tedy vyjádřen číslem. Nejčastěji se hodnota topného faktoru pohybuje v intervalu 4 až 6.

Hodnota topného faktoru závisí na vstupní a výstupní teplotě, typu kompresoru a dalších parametrech. Většinou platí, že tepelná čerpadla typu země-voda či voda-voda mají lepší COP než zařízení typu vzduch-voda. Hodnota COP udáváná výrobci většinou platí pro průměrné podmínky (určitá venkovní teplota a specifická teplota výstupní vody). Jde tedy o teoretickou hodnotu, reálný, tzv. roční topný faktor bývá nižší.

Pokud má např. tepelné čerpadlo topný faktor 4, znamená to, že dokáže vyprodukovat 4 x více tepla, než kolik je třeba dodat elektrické energie pro jeho provoz. V praxi platí, že čím je vyšší topný faktor, tím je vyšší i účinnost tepelného čerpadla.NAŠI DODAVATELÉ

Dodavatele_1500