Solární zastínění ON-GRID a OFF-GRID (ostrovní systém)

ON-GRID

Zapojení je shodné se zapojením fotovoltaické elektrárny, je nutno přikoupit měnič (střídač) odpovídající výkonu elektrárny a zajistit souhlas lokálního distributora s připojením do rozvodné soustavy a následné napojení do rozvaděče v místě instalace. 

V rámci ON-GRID zapojení lze využít akumulace vyrobené nebo levné noční energie do baterií nebo využít akumulaci vyrobené energie prostřednictvím služeb distributorů, jako například „ELEKTŘINA PRO SOLÁRY“. 

ON-GRID zapojení musí VŽDY realizovat pouze autorizovaný technik – elektrikář, zapojení podléhá revizi a následným pravidelným revizím (každé 2 roky) a finální připojení realizuje technik distribuční firmy.  

 

OFF-GRID

Zapojení v tzv ostrovním režimu bez napojení na distribuční soustavu. U tohoto typu zapojení existují tyto varianty technického řešení:

OFF-GRID SVÍTÍM

Vyrobenou solární energii lze prostřednictvím jednoduchého měniče nebo přenosné baterie použít pro osvětlení. Instalace je jednoduchá, měnič nebo baterie má vně klasickou zásuvku a do ní se zasune elektrická zásuvka osvětlení. 

OFF-GRID SVÍTÍM – ale v noci mi to nefunguje (měnič):

off-grid_menic_600  

OFF-GRID SVÍTÍM – a funguje mi to v noci (baterie):

off-grid_baterie_600  

OFF-GRID OHŘÍVÁM

Ideální využití off-grid systému je akumulace vyrobené energie pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) nebo pro napojení na podlahové topení – obecně pro instalace, kde na konci je topná spirála nebo zdroj ohřevu vody. Jednosměrný proud se v měniči mění na střídavý, který je pro ohřev TUV vhodnější a účinnější.

Levnější systém EcoBoost 3000 Dražší systém EcoBoost 3000 PRO
EcoBoost-3000_250  EcoBoost-3000-PRO_250 

 

OFF-GRID TOČÍM

Elektřina vyrobená ze slunce lze využít i pro pohon točivých strojů – to jsou všechny kompresory, ledničky tepelná čerpadla, čerpadla, zahradní čerpadla, prostě motory. Motory vyžadují tzv. čistou sinusoidu Sinusoida a to už vyžaduje sofistikované přístroje, které jsou samozřejmě dražší. 

OFF-GRID-TOCIM_600 

 

CHCI OFF-GRID BEZ OMEZENÍ:

 

Solární panel M60 320 Wp Solární panel M72 380 Wp Solární panel M40 210 Wp Solární panel M50 260 Wp
 M60-320_300   M72-38_300   M40-210_300   M50-260_300 
M60 – 320Wp M72 – 380Wp M40 – 210Wp M50 – 260Wp
1684x1002x5 mm 2000x1002x5 mm 1684x1002x5 mm 2000x1002x5 mm
Propustnost 12% Propustnost 12% Propustnost 40% Propustnost 40%
7.550,- Kč 7.800,- Kč 6.970,- Kč 7.500,-Kč

 

 NAŠI DODAVATELÉ

Dodavatele_1500