Solární zastínění

Solární zastínění ON-GRID a OFF-GRID (ostrovní systém)

ON-GRID
Zapojení je shodné se zapojením fotovoltaické elektrárny, je nutno přikoupit měnič (střídač) odpovídající výkonu elektrárny a zajistit souhlas lokálního distributora s připojením do rozvodné soustavy a následné napojení do rozvaděče v místě instalace. 

OFF-GRID
Zapojení v tzv ostrovním režimu bez napojení na distribuční soustavu. U tohoto typu zapojení existují různé varianty technického řešení.

 

Solární ohřev vody

Ideální a nejlevnější varianta využití solárního zastínění.

Elektřina ze slunce rovnou do vašeho bojleru.

Solární měnič Eco Boost MPPT 3000

Přemění stejnosměrný proud vyrobený v solárních panelech na střídavý proud, který lze použít k napájení topných zařízení - bojler na ohřev teplé vody, topná rohož... Maximální výkon systému je 3kW, střídač má prioritní výstup "1", který má vždy napětí, a závislý výstup "2", který se zapne, když není spotřebována žádná energie na výstupu "1" a vypne se při odběru energie z výstupu opět "1". 

 NAŠI DODAVATELÉ

Dodavatele_1500