Dotace

Úspěšně vás provedeme celým procesem k získání dotace a připravíme veškeré dokumenty potřebné k žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Aktuální seznam vyhlášených dotačních titulů

Nová zelená úsporám pro rodinné domy:

 • FVE, FVE s akumulací elektřiny
 • Česká republika
 • Minimální výše dotace: není stanovena
 • Maximální výše dotace: 45.000 Kč na fotovoltaické systémy pro ohřev vody (fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie jsou omezeny částkou 200.000 Kč). Realizace v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Dále je možné využít kombinační bonus ve výši 10.000 Kč ke každému dalšímu opatření v žádosti.
 • Podíl na způsobilých nákladech: 60% / 50% podle využití nebo nevyužití bonusů
 • Kdo může žádat: vlastníci rodinných domů, stavebníci rodinných domů, vlastník práva stavby rodinného domu.
 • Příjem žádostí: od 12. 10. 2021 10:00 hod. do 30. 6. 2025 v 15:00 nebo vyčerpáním alokace.

Nová zelená úsporám pro bytové domy:

 • FVE
 • Co je podporováno: instalace fotovoltaického systému, pokud podmínky připojení umožňují dodávat v objektu nevyužitou energii do distribuční soustavy, je maximální podporovaný instalovaný výkon systému 100 kWp, v opačném případě je podporovaný výkon v kWp omezen na 1,5násobek stávající roční průměrné spotřeby v MWh.
 • Místo realizace: Česká republika
 • Minimální výše dotace: 50 000 Kč
 • Maximální výše dotace: 15.000 Kč na 1 kWp instalovaného výkonu FVE systému. Realizace opatření v bytových domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Dále je možné využít kombinační bonus ve výši 10.000 Kč ke každému dalšímu opatření v žádosti.
 • Podíl na způsobilých nákladech: 50%
 • Kdo může žádat: vlastník bytového domu, pověřený spoluvlastník bytového domu, pověřený vlastník jednotky nebo společenství vlastníků jednotek; správce svěřeneckého fondu, do něhož byl vyčleněn bytový dům
 • Příjem žádostí: od 12. 10. 2021 10:00 hod. do 30. 6. 2025 v 15:00 nebo vyčerpáním alokace

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:NAŠI DODAVATELÉ

Dodavatele_1500